จดหมายข่าว
อาจารย์โจ้ มอบอุปกรณ์การเรียน
08 ธ.ค. 2566
สอบนักธรรมชั้นตรี โท ประจำปีการศึกษา 2566
07 ธ.ค. 2566
ยินดีต้อนรับ ผอ.สาวิตรี แก้วจินดา
04 ธ.ค. 2566
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ วันมหาธีรราชเจ้า
23 พ.ย. 2566
รอง ผอ.สพป. สงขลา เขต3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
15 พ.ย. 2566
รับผลการเรียนของ เทอม 1/2566
03 พ.ย. 2566
เปิดเรียนวันแรกปีการศึกษา 2/2566
01 พ.ย. 2566
ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองแงะ
01 พ.ย. 2566
"กิจกรรม TSC เทศกาลดี ๆ ที่บ้านฉัน (Festival) " ในหัวข้อ "Soft Power สภานักเรียนไทยก้าวไกลสู่สากล"
06 ก.ย. 2566
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566
08 มิ.ย. 2566
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
08 มิ.ย. 2566
ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
22 พ.ค. 2566
ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนบ้านไม้ขาว
22 พ.ค. 2566
ประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566
16 พ.ค. 2566
ต้อนรับ ครูกอบลาภ จันมุณี และครอบครัว
15 พ.ค. 2566
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอม 2566
28 เม.ย. 2566
พัฒนาโรงเรียน คาบลูกเสือ เนตรนารี
16 มี.ค. 2566
ประชุมเตรียมงานประเพณไหว้เจ้าแป๊ะกง
16 มี.ค. 2566
วันแห่งความภาคภูมิใจ
15 มี.ค. 2566
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือและเนตรนารี
10 มี.ค. 2566
ตรวจเชาว์ปัญญาเด็กสุ่มเสี่ยง
09 มี.ค. 2566
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2566
08 มี.ค. 2566
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
02 มี.ค. 2566
นักเรียนได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำ พ.ศ. 2566
28 ก.พ. 2566
รับมอบอุปกกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา
26 ก.พ. 2566
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ เครือข่ายเขามีเกียรติ พังลา
23 ก.พ. 2566
ทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 RT
20 ก.พ. 2566
โรงเรียนบ้านคลองแงะ เป็นสนามสอบ o-net
11 ก.พ. 2566
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถม
07 ก.พ. 2566
กิจกรรมตรวจวัดสายตา
02 ก.พ. 2566
กิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2566
30 ม.ค. 2566
กิจกรรมวันครู ปี 2566 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)
16 ม.ค. 2566
ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ครูวรวรรณ ทิวาลัย
06 ม.ค. 2566
ติดตามโครการอาหารกลางวันโดยปลัดเทศบาลคลองแงะ
20 ธ.ค. 2565
อบรมระบบ DPA ณ สพป. สงขลา เขต 3
04 ธ.ค. 2565
นืเทศน์การสอน จาก ศน. สพป.สงขลา เขต3
01 ธ.ค. 2565
สอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก
15 พ.ย. 2565
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง วันลอยกระทง 2565
08 พ.ย. 2565
ผอ.เขต 3 ตรวจราชการโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)
07 พ.ย. 2565
ต้อนรับครูย้าย ครูวิลาวัณย์ เจริญลาภ ครูศิลปะ
07 พ.ย. 2565
ประชุมผู้ปกครอง เทอม 2 ปีการศึกษา 2565
03 พ.ย. 2565
เปิดเรียนเทอม 2 ปีการศึกษา 2565
31 ต.ค. 2565
ผอ ธงไชย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปี 2565
17 ต.ค. 2565
ร่วมงานศพ แม่ประธานกรรมการสถานศึกษา
14 ต.ค. 2565
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 2565
10 ต.ค. 2565
กิจกรรม มุทิตาจิต ครูเกษียณ 2565
29 ก.ย. 2565
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงาน
28 ก.ย. 2565
โรงงานศรีตรัง จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
24 ก.ย. 2565
กิจกรรม แข่งขันงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้
25 ส.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย เขามีเกียรติ-พังลา 24 สิงหาคม
24 ส.ค. 2565
ต้อนรับ ครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย
18 ส.ค. 2565
วันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
18 ส.ค. 2565
กิจกรรม กีฬาระดับเครือข่าย อ.สะเดา การแข่งขันเซปักตะกร้อ
02 ส.ค. 2565
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
20 ก.ค. 2565
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดกอบกุลรัตนาราม
12 ก.ค. 2565
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา
12 ก.ค. 2565
กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด
12 ก.ค. 2565
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันครบรอบสถานปนา สพฐ. 19 ปี
08 ก.ค. 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาว 65
03 ก.ค. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา
23 มิ.ย. 2565
ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ครูวรวรรณ ทิวาลัย
21 มิ.ย. 2565
กิจกรรมแข่งขันทักษะภายใน ัวนไหว้ครู65
09 มิ.ย. 2565
กิจกรรมวันไหว้ครู 65
09 มิ.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย เขามีเกียรติ-พังลา
08 มิ.ย. 2565
กิจกรรมกายบริหาร
08 มิ.ย. 2565
เหรียญเหลือเพื่อน้อง
13 พ.ค. 2565
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
12 พ.ค. 2565
กิจกรรม ปฐมนิเทศ นักเรียน ปีการศึกษา 2565
12 พ.ค. 2565
นักเรียนตำรวจ สภ.คลองแงะ ร่วมทาสีพัฒนาโรงเรียนกับบุคคลากรโรงเรียน
10 พ.ค. 2565
ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน เทอม 1/2565
09 พ.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
09 พ.ค. 2565
ประธานกรรมการสถานศึกษา ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู พัฒนาโรงเรียน
27 เม.ย. 2565
ผอ. สงขลาเขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูพัฒนาโรงเรียน
27 เม.ย. 2565
ผอ. สงขลาเขต 3 เยี่ยมโรงเรียนสอนปรับพื้นฐาน
27 เม.ย. 2565
เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ป.1-3
21 เม.ย. 2565
กิจกรรมชีพจรลงเท้า ก้าวตามหาน้องกลับมาเรียน
18 เม.ย. 2565
ค้นหา ติดตาม นักเรียนตกหล่น1
18 เม.ย. 2565
ค้นหา ติดตาม นักเรียนตกหล่น
08 เม.ย. 2565
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
31 มี.ค. 2565
บริการวัคซีนพื้นฐาน ป.1และป.6
31 มี.ค. 2565
ทำบุญโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา
22 มี.ค. 2565
บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน
18 มี.ค. 2565
สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
15 มี.ค. 2565
ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
08 ก.พ. 2565
ศาลเจ้าแป๊ะกง มอบข้าวสารให้แก่นักเรียน
28 ม.ค. 2565
ตรวจคัดกรองนักเรียนเพื่อหาเชื้อโควิด -19 ด้วย ชุดตรวจ ATK
21 ม.ค. 2565
มอบเกียรติบัตร เด็กชายยสินธร
21 ม.ค. 2565
พัฒนาโรงเรียน กิจกรรมวันครู
13 ม.ค. 2565
เปิดเรียนออนไซต์
20 ธ.ค. 2564
อบรมเชิงปฏบัติการ การเงิน และพัสดุ
18 ธ.ค. 2564
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบ Onsite
17 ธ.ค. 2564
การประชุมประจำสัปดาห์
13 ธ.ค. 2564
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
09 ธ.ค. 2564
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและ SAR โรงเรีย
29 พ.ย. 2564
ตอนรับครูย้าย นางสาวศศิธร วงศ์ศิลป์ไพศาล
11 พ.ย. 2564
ต้อนรับครูย้าย
08 พ.ย. 2564
พัฒนารอบบริเวณโรงเรียน
07 พ.ย. 2564
เทศบาลมาฉีกน้ำทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
05 พ.ย. 2564
ผู้ใหญ่บ้านมอบดิน
04 พ.ย. 2564
ส่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปริก
15 ต.ค. 2564
ประชุมครูและบุคคลากร โรงเรียนคลองแงะ(ชาติบุญวิทยาคาร)
03 ก.ย. 2564
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน ประจำเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2564
01 ก.ย. 2564
ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
31 ส.ค. 2564
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน ประจำเดือน กรกฏาคม ปีการศึกษา 2564
01 ส.ค. 2564
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน ประจำเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2564
30 มิ.ย. 2564
นิเทศ ตรวจเยี่ยมก่อนเปิดเรียน
28 พ.ค. 2564
กิจกรรมวันครู ปี 2566 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)
สอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก
สอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก
สอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก
ประชุมผู้ปกครอง เทอม 2 ปีการศึกษา 2565
วันแรกของการเปิดเรียน เทอม2 ปีการศึกษา 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปี 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปี 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปี 2565
ผอ ธงไชย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปี 2565
ผอ ธงไชย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปี 2565
กิจกรรม เหรียญเหลือ เพื่อน้อง
กิจกรรม เหรียญเหลือ เพื่อน้อง
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม ปฐมนิเทศ นักเรียน ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม ปฐมนิเทศ นักเรียน ปีการศึกษา 2565
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ผอ. สงขลาเขต 3 เยี่ยมโรงเรียนสอนปรับพื้นฐาน
ค้นหา ติดตาม นักเรียนตกหล่น1
ค้นหา ติดตาม นักเรียนตกหล่น
ค้นหา ติดตาม นักเรียนตกหล่น
ค้นหา ติดตาม นักเรียนตกหล่น
ค้นหา ติดตาม นักเรียนตกหล่น
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
ทำบุญโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา
ทำบุญโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา
ทำบุญโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา
ทำบุญโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา
ศาลเจ้าแป๊ะกง มอบข้าวสารให้แก่นักเรียน
ศาลเจ้าแป๊ะกง มอบข้าวสารให้แก่นักเรียน
ศาลเจ้าแป๊ะกง มอบข้าวสารให้แก่นักเรียน
ศาลเจ้าแป๊ะกง มอบข้าวสารให้แก่นักเรียน
site traffic analytics