คำสั่งโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
2566
2564
แต่งตั้งคณะกรรรมการควบคุมการสอบธรรมประจำปี
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร ตรวจเวร รักษาการณ์ ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
แต่งตั้งข้อราชการครูและบุคลากรต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)

site traffic analytics