homescontents
» กิจกรรมของโรงเรียน » พิธีมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)
จำนวนผู้เข้าชม : 625 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2563

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 พิธีมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)

- ทุนของ ผศ.พิสิษฐ สังขรัตน์ ทุนเติมรอยยิ้มและความหวังเพื่อเด็ก โดย ผศ.พิสิษฐ สังขรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะ จำนวน 10 ทุน

- ทุนการศึกษากองทุนจรัญ คงแก้ว โดย ผอ.จรัญ คงแก้ว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) จำนวน 10 ทุน

#มอบทุนการศึกษา #ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

site traffic analytics