09 พ.ย. 66
ประชุมเครือข่าย อำเภอสะเดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นางอิงควัฒน์ เพชรขัน
09 พ.ย. 66
สัมนาผู้บริการ ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาปฏบัติการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
น.ส.นันทนา, นางเปรมใจ
31 ส.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายพงศธร,
23 - 25 มิ.ย. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)
ครูทุกคน
10 ก.พ. 65
สถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)
ครูพงศธร พรหมพิชัย
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)
site traffic analytics