ระดับปฐมวัย
นางสาวอารี เสมอนุ่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสาวฮุซัยนา จาปัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางนงลักษณ์ จงรักวงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางอุบล ทองเสนอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางอิงควัฒน์ เพชรขัน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางกาญจนา รัตน์จำนงค์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2


site traffic analytics