» กิจกรรมของโรงเรียน » ต้อนรับนางบุศรินทร์ นาคอุบล รองผอ.สพป. สงขลา 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประชาสัมพันธ์สพป. สงขลา 3
จำนวนผู้เข้าชม : 586 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)ได้ให้การต้อนรับนางบุศรินทร์ นาคอุบล รองผอ.สพป. สงขลา 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประชาสัมพันธ์สพป. สงขลา 3 เยี่ยมให้กำลังใจการบริหารจัดการ ร่วมประชุมพบปะผู้ปกครอง นักเรียนชั้นป.3 ในวันที่ 2 ของการแจกหนังสือเรียน และให้การสนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ covid-19 อีกทั้งชื่นชมการเตรียมสื่อการเรียนการสอน #DLTV

site traffic analytics