homescontents
» กิจกรรมของโรงเรียน » เด็กชายยิสนทร นิลพัฒน์ ได้รับโล่ เด็กและเยาวชนดีเด่น
จำนวนผู้เข้าชม : 594 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ม.ค. 2564

 เด็กชายยสินทร นิลพัฒน์ ได้รับโล่และเกียรติคุณบัตร ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาชนดีเด่น จากกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐพล ทีปสวรรณ

site traffic analytics