homescontents
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » มาตรการในการลงทะเบียนก่อนเข้าสถานศึกษาตามโครงการไทยชนะ
จำนวนผู้เข้าชม : 529 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2563

#ประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ทางโรงเรียนมีความจำเป็นใช้มาตรการในการลงทะเบียนก่อนเข้าสถานศึกษาตามโครงการไทยชนะ จึงเรียนให้ผู้ปกครองและผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการทุกท่านทำการสแกน QR Code ไทยชนะ ทุกครั้งก่อนเข้าสถานศึกษา และขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าสถานศึกษา “ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก”

 

site traffic analytics